Jak długo ważna jest e-recepta?

E-recepta to usługa skierowana do wszystkich pacjentów. Mogą z niej korzystać osoby, które zainstalowały aplikację, ułatwiającą zakup leków na receptę, jak i osoby, które z takiej aplikacji nie korzystają. Dowiedz się, jak długo ważna jest e-recepta. O czym warto pamiętać, realizując e-receptę?

Leki na receptę – jak korzystać z e-recepty?

Podczas wizyty u lekarza, pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do recepty – może go sobie zapisać w swoich notatkach lub poprosić lekarza o zapisanie na kartce. Jeśli pacjent korzysta z aplikacji do e-recept, kod ten nie będzie w ogóle potrzebny. Aplikacja VisiMed ułatwia i przyspiesza zakup leków na receptę – pacjent po podejściu do okienka uruchamia aplikację i pokazuje farmaceucie kod QR. Farmaceuta skanuje kod QR i w systemie widzi wszystkie informacje, dotyczące danej recepty. Jeśli pacjent nie korzysta z aplikacji mobilnej, musi podać czterocyfrowy kod, który otrzymał od lekarza oraz numer PESEL – dzięki temu farmaceuta ma dostęp do danych recepty.

Ile czasu ważna jest e-recepta?

Czas na realizację recepty można podzielić na trzy podstawowe rodzaje leków:

  • antybiotyki – receptę można zrealizować do 7 dni od chwili jej wystawienia
  • leki immunologiczne – 120 dni od wystawienia recepty
  • pozostałe leki – 30 dni od wystawienia recepty

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Lekarz w przypadku leków na receptę na schorzenia przewlekłe może wydłużyć czas na jej realizację do 365 dni. Należy przy tym pamiętać o kilku zasadach:

  • dawkowanie – aby faktycznie pacjent miał 365 na wykupienie takiej e-recepty, lekarz musi wpisać w niej dawkowanie (bez tej informacji recepta ważna jest przez 30 dni)
  • pierwsze opakowanie – pacjent powinien wykupić pierwsze opakowanie w przeciągu 30 dni od wystawienia e-recepty, w przeciwnym wypadku farmaceuta ma obowiązek pomniejszyć ilość opakowań wprost proporcjonalnie do czasu, jaki dzieli zakup leków od wystawienia e-recepty; przy zakupie kolejnych opakowań farmaceuta nie pomniejsza ilości opakowań
  • jednorazowy zakup leków na 180 dni – w przypadku e-recept z datą realizacji do 365 dni pacjent może wykupić jednorazowo tyle opakowań, ile potrzebuje na 180 dni
  • zakupy leków na receptę w jednej aptece – w przypadku większej liczby opakowań leków (np. 12) pacjent może realizować e-receptę na 365 w jednej aptece

Ponadto w przypadku e-recepty z datą realizacji 30 dni lekarz może przesunąć datę jej realizacji, np. o miesiąc. Może tak zrobić w przypadku leków na choroby przewlekłe lub na prośbę pacjenta, aby ten mógł zrealizować receptę w dogodnym dla siebie terminie. Korzystać z aplikacji mobilnej, pacjent ma dostęp do informacji, dotyczących daty wystawienia e-recepty, daty realizacji e-recepty czy dawkowania.