Do darmowej dostawy zostało  119,00 zł wybierając formę UPS POLTRAF

Do darmowej dostawy zostało  119,00 zł wybierając formę Kurier DPD

Cital 20mg tabletki powlekane 60tabletek
Cital 20mg tabletki powlekane 60tabletek

Cital 20mg tabletki powlekane 60tabletek

 60,09 zł

Rodzaj:

Lek
Działanie:Lek Cital należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami
wychwytu zwrotnego serotoniny.

Dawka:Każda tabletka leku Cital, zawiera 24,98 mg cytalopramu w postaci bromowodorku, co
odpowiada 20 mg cytalopramu.
Opakowanie:60 tabletek
Wskazania:Lek Cital jest wskazany w leczeniu depresji w fazie początkowej oraz w leczeniu podtrzymującym
Przeciwwskazania:- Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na cytalopram lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Cital. Patrz punkt „Inne informacje”.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki, które należą do grupy nazywanej inhibitorami
monoaminooksydazy (IMAO), np. fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid,
tranylcypromina, moklobemid (stosowane w leczeniu depresji), selegilina w dawce większej
niż 10 mg na dobę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).
Stosowanie leku Cital można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania leków, takich jak
fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina. Nie należy również
stosować cytalopramu przez określony czas po zakończeniu leczenia moklobemidem (patrz
ulotka dla pacjenta tego leku).
Nie należy stosować inhibitorów monoaminooksydazy przez 7 dni po zakończeniu leczenia
lekiem Cital.
- Jeśli pacjent przyjmuje pimozyd.
- Jeśli pacjent ma wrodzone zburzenia rytmu serca (kołatanie serca) lub u pacjenta wystąpił
epizod zaburzenia rytmu serca (widoczny na EKG, w badaniu oceniającym pracę serca).
- Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciw zaburzeniom rytmu serca lub stosuje leki, które mogą
wpływać na rytm serca. (Patrz punkt „Stosowanie leku Cital z innymi lekami”).

Dawkowanie:Lek Cital należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Dorośli
Zwykle stosowana dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)
Dawkę należy zmniejszyć do połowy dawki zalecanej u dorosłych, np. 10 do 20 mg na dobę. U
pacjentów w podeszłym wieku maksymalna dawka wynosi do 20 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę. Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Leku Cital nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Skład:Substancją czynną leku jest cytalopram
Każda tabletka leku Cital, zawiera 24,98 mg cytalopramu w postaci bromowodorku, co
odpowiada 20 mg cytalopramu.
Ponadto lek zawiera:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna,
glicerol 85%, krospowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,
Otoczka tabletki: Opadry II: hypromeloza 2910 6cP, makrogol 3000, laktoza jednowodna,
triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).
Ciąża:
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub planuje
ciążę. Nie należy stosować leku Cital, jeśli pacjentka jest w ciąży, dopóki lekarz nie omówi wspólnie z pacjentką ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku.

Karmienie piersią
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków. Kobiety stosujące lek Cital nie powinny karmić piersią, ponieważ lek w niewielkich ilościach przenika do mleka ludzkiego.
Niepożądane:Jak każdy lek, lek Cital może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U niewielu pacjentów może wystąpić ciężka reakcja alergiczna. Jest to bardzo rzadkie, ale poważne działanie niepożądane. Jeżeli wystąpią którekolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala:
- obrzęk warg, twarzy i karku (reakcja alergiczna) powodujący trudności w przełykaniu lub
oddychaniu,
- wstrząs (znaczące obniżenie ciśnienia krwi, bladość, pobudzenie, słaby lub przyśpieszony
puls, wilgotna skóra, obniżona świadomość) spowodowany nagłym, silnym rozszerzeniem
naczyń krwionośnych wynikający z ciężkiej alergii na pewne substancje (reakcja
anafilaktyczna),
- nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego,
- szybki, nieregularny rytm serca (kołatanie serca), omdlenia, które mogą być objawem
zagrażającej życiu choroby serca (torsade de pointes).
Produkt: Cital 20mg tabletki powlekane 60tabletek

Opinie klientów

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię


- Produkty podobne dla Cital 20mg tabletki powlekane 60tabletek:

Chwilowo niedostępny
Lucetam 1200mg 60tabletek
Chwilowo niedostępny
Tolperis VP 50mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Cavinton Forte 10mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Bilokord 10mg 30 tabletek

Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 119zł .