Do darmowej dostawy zostało  199,00 zł wybierając formę UPS POLTRAF

Do darmowej dostawy zostało  49,00 zł wybierając formę Kurier DPD

Pradaxa 150mg 30 kapsułek
Pradaxa 150mg 30 kapsułek

Pradaxa 150mg 30 kapsułek

 158,32 zł

Rodzaj:

Lek
Opakowanie:30 kapsułek
Wskazania:Prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (ang. NVAF - non-valvular atrial fibrillation), z jednym lub więcej czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny (ang. TIA - transient ischemic attack); wiek ≥75 lat; niewydolność serca ≥ II kl. (wg NYHA); cukrzyca; nadciśnienie tętnicze.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) i zatorowości płucnej (ZP) oraz prewencja nawrotów ZŻG i ZP u dorosłych.
Przeciwwskazania:• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
• Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CrCL < 30 mL/min)
• Czynne, istotne klinicznie krwawienie
• Zmiana lub schorzenie uważane za istotny czynnik ryzyka poważnego krwawienia, w tym czynnego lub w przeszłości owrzodzenia w obrębie przewodu pokarmowego, nowotwory złośliwe obarczone wysokim ryzykiem krwawienia, niedawny uraz mózgu lub rdzenia kręgowego, niedawny zabieg chirurgiczny mózgu, rdzenia kręgowego lub okulistyczny, niedawne krwawienie śródczaszkowe, stwierdzone lub podejrzewane żylaki przełyku, malformacje tętniczo-żylne, tętniaki naczyniowe lub istotne nieprawidłowości naczyniowe w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu
• Leczenie skojarzone z jakimikolwiek produktami przeciwzakrzepowymi np. niefrakcjonowana heparyna, heperyny drobnocząsteczkowe (enoksaparyna, dalteparyna, itp.) pochodne heparyny (fondaparynuks itp.) doustne antykoagulanty (warfaryna, rywaroksaban, apiksaban itp.) z wyjątkiem szczególnych okoliczności związanych z zamianą terapii przeciwzakrzepowej lub kiedy heparyna niefrakcjonowana jest podawana w dawkach niezbędnych do
podtrzymania drożności cewników w naczyniach centralnych żylnych lub naczyniach
tętniczych
• Zaburzenie czynności wątroby lub choroba wątroby o potencjalnie niekorzystnym wpływie na przeżycie
• Leczenie skojarzone ze stosowanymi układowo ketokonazolem, cyklosporyną, itrakonazolem i dronedaronem
• Stan po wszczepieniu sztucznej zastawki serca wymagający leczenia przeciwzakrzepowego
Dawkowanie:Zalecana dawka dobowa produktu Pradaxa wynosi 300 mg, przyjmowana w postaci jednej kapsułki 150 mg dwa razy na dobę. Leczenie należy kontynuować przez długi okres czasu.
Skład:Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg eteksylanu dabigatranu (w postaci mezylanu).
Substancja(e) pomocnicza(e) o znanym działaniu:
Każda kapsułka twarda zawiera 4 mikrogramy żółcieni pomarańczowej (E 110).
Ciąża:Istnieje niewiele danych na temat stosowania eteksylatu dabigatranu u kobiet w ciąży.
Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.
Niepożądane:Jak każdy lek, lek ten może wywołać działania niepożądane. Wszystkie możliwe działania niepożądane zawarte są w ulotce dołączonej do opakowania.
Produkt: Pradaxa 150mg 30 kapsułek

Opinie klientów

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię


- Inne produkty w tej kategorii

Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 49zł .