Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Scorbolamid KIDS Hot 8 saszetek

Scorbolamid KIDS Hot 8 saszetek

-

 10,23 zł
Dostępność: towar dostępny
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

op
Działanie:Pre­pa­rat jest prze­zna­czo­ny dla dzie­ci po­wy­żej 3. rż.: gdy or­ga­nizm po­trze­bu­je szcze­gól­ne­go wspar­cia od­por­no­ści w okre­sie prze­zię­bie­nio­wym. Za­wie­ra for­mu­łę Ac­ti­Blo­ker, która jest spe­cjal­nie do­bra­na kom­po­zy­cja 7 skład­ni­ków. Owoce czar­ne­go bzu - wspo­ma­ga­ją sys­tem od­por­no­ścio­wy or­ga­ni­zmu. Wy­ka­zu­ją także ko­rzyst­ny efekt na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie ukła­du od­de­cho­we­go a także przy­czy­nia­ją sie do utrzy­ma­nia do­bre­go fi­zycz­ne­go sa­mo­po­czu­cia. Bez czar­ny ma wła­ści­wo­ści an­ty­ok­sy­da­cyj­ne i po­ma­ga w obro­nie or­ga­ni­zmu przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi uszka­dza­ją­cy­mi ko­mór­ki. Kwia­to­stan lipy - ma wła­ści­wo­ści na­po­tne, które wspo­ma­ga­ją od­por­ność or­ga­ni­zmu w cza­sie prze­zię­bie­nia. Wspie­ra na­tu­ral­ną od­por­ność or­ga­ni­zmu. Korzyst­nie wpły­wa na uzy­ska­nie ko­ją­ce­go i przy­jem­ne­go efek­tu w przy­pad­ku po­draż­nie­nia gar­dła i krta­ni. Wspo­ma­ga od­krztu­sza­nie. Po­ma­ga uzy­skać opty­mal­ny re­laks i zdro­wy sen. Wit. C - po­ma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu ukła­du od­por­no­ścio­we­go. Przy­czy­nia się rów­nież do zmniej­sze­nia uczu­cia zmę­cze­nia i znu­że­nia. Cynk - wspie­ra pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie układu od­por­no­ścio­we­go oraz po­ma­ga w ochro­nie ko­mó­rek przed stre­sem oksy­da­cyj­nym. Aronia - ma wła­ści­wo­ści an­ty­ok­sy­da­cyj­ne i po­ma­ga w obro­nie or­ga­ni­zmu przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi uszka­dza­ją­cy­mi ko­mór­ki.
Opakowanie:8 saszetek
Wskazania:substancje słodzące: sorbitol, ksylitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, koncentrat soku z aronii, koncentrat soku z malin (5%), ekstrakt z kwiatostanu lipy, ekstrakt z owoców czarnego bzu, witamina C (kwas L-askorbinowy), koncentrat z buraka czerwonego, mleczan cynku, rutyna, aromat malinowy (0,2%), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Użytkownicy, którzy kupili ten produkt kupili również: 
Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl