Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:

Twój koszyk Suma:  0,00 zł

Evra 6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)

Evra 6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)

Norelgestrominum, Ethinyloestradiolum

 45,89 zł
Dostępność: brak na magazynie
Kurier 24h  199,00 zł
Odbiór w punkcie  89,00 zł

Do darmowej dostawy zostało:Działanie:Antykoncepcja u kobiet.
Produkt EVRA jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu określono w grupie kobiet w wieku od 18 do
45 lat.
Opakowanie:3 sztuki
Przeciwwskazania:Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach.
Jeśli podczas stosowania produktu EVRA wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej zaburzeń, stosowanie produktu EVRA należy natychmiast przerwać.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
(leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC)
(w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka.
• Występowanie lub ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
• Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic - czynne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic,
przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania zaburzeń zakrzepowozatorowych tętnic np. hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
- ciężkie nadciśnienie tętnicze
- ciężka dyslipoproteinemia
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Rozpoznany rak piersi lub podejrzenie raka piersi.
• Rak endometrium lub inny nowotwór, o którym wiadomo, że jest zależny od estrogenów lub
podejrzewa się, że jest zależny od estrogenów.
• Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek
wątrobowych.
• Gruczolak lub rak wątroby.
• Nierozpoznane nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.
Dawkowanie:W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden system transdermalny, plaster EVRA.
Każdy system transdermalny, plaster należy zdejmować i natychmiast zastępować go nowym w tym samym dniu tygodnia („Dzień zmiany plastra”) – w „8. dniu” oraz w „15. dniu” cyklu.
Zmianę systemu transdermalnego, plastra można przeprowadzić o dowolnej porze w wyznaczonym „Dniu zmiany plastra”. Czwarty tydzień, w którym nie nakleja się systemu transdermalnego, plastra rozpoczyna się od „22. dnia cyklu”
Skład:Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN, Norelgestrominum) i 600 mikrogramów etynyloestradiolu (EE, Ethinylestradiolum).
Każdy system transdermalny, plaster uwalnia 203 mikrogramy norelgestrominu i 33,9 mikrogramów etynyloestradiolu w ciągu 24 godzin. Ekspozycję na produkt leczniczy najlepiej charakteryzuje profil farmakokinetyczny.
Uwagi:Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego EVRA powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego EVRA, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Ciąża:Produkt EVRA jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży
Niepożądane:Najczęściej zgłaszane w badaniach klinicznych działania niepożądane to bóle głowy, nudności
i tkliwość piersi, występujące w przybliżeniu odpowiednio u 21,0%, 16,6% i 15,9% pacjentek.
Na początku leczenia mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: plamienia, tkliwość piersi i
nudności, ale zwykle ich nasilenie maleje po pierwszych trzech cyklach.

Rekomendacje dostarcza Ceneo.pl