Do darmowej dostawy zostało  199,00 zł wybierając formę UPS POLTRAF

Do darmowej dostawy zostało  49,00 zł wybierając formę Kurier DPD

Evra  6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)
Evra  6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)

Evra 6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)

 68,49 zł

Rodzaj:

Lek
Działanie:Antykoncepcja u kobiet.
Produkt EVRA jest przeznaczony do stosowania u kobiet w wieku rozrodczym.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu określono w grupie kobiet w wieku od 18 do
45 lat.
Opakowanie:3 sztuki
Przeciwwskazania:Złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych nie należy stosować w następujących
przypadkach.
Jeśli podczas stosowania produktu EVRA wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej zaburzeń, stosowanie produktu EVRA należy natychmiast przerwać.
• Występowanie lub ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE)
• Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
(leczona przeciwzakrzepowymi produktami leczniczymi) lub przebyta, np. zakrzepica żył
głębokich (ang. deep venous thrombosis, DVT), zatorowość płucna (ang. pulmonary
embolism, PE).
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej np. oporność na aktywne białko C (ang. activated protein C, APC)
(w tym czynnik V Leiden) niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S
• Rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem
• Wysokie ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu
czynników ryzyka.
• Występowanie lub ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic (ang. arterial
thromboembolism, ATE)
• Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic - czynne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic,
przebyte zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic (np. zawał mięśnia sercowego) lub
objawy prodromalne (np. dławica piersiowa)
• Choroby naczyń mózgowych - czynny udar, przebyty udar lub objawy prodromalne w
wywiadzie (np. przemijający napad niedokrwienny, ang. transient ischaemic attack, TIA)
• Znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania zaburzeń zakrzepowozatorowych tętnic np. hiperhomocysteinemia i przeciwciała antyfosfolipidowe
(przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)
• Migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie
• Wysokie ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu
czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak:
- cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi
- ciężkie nadciśnienie tętnicze
- ciężka dyslipoproteinemia
• Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
• Rozpoznany rak piersi lub podejrzenie raka piersi.
• Rak endometrium lub inny nowotwór, o którym wiadomo, że jest zależny od estrogenów lub
podejrzewa się, że jest zależny od estrogenów.
• Zaburzenia czynności wątroby zależne od ostrych lub przewlekłych chorób komórek
wątrobowych.
• Gruczolak lub rak wątroby.
• Nierozpoznane nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.
Dawkowanie:W danym czasie można mieć naklejony tylko jeden system transdermalny, plaster EVRA.
Każdy system transdermalny, plaster należy zdejmować i natychmiast zastępować go nowym w tym samym dniu tygodnia („Dzień zmiany plastra”) – w „8. dniu” oraz w „15. dniu” cyklu.
Zmianę systemu transdermalnego, plastra można przeprowadzić o dowolnej porze w wyznaczonym „Dniu zmiany plastra”. Czwarty tydzień, w którym nie nakleja się systemu transdermalnego, plastra rozpoczyna się od „22. dnia cyklu”
Skład:Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN, Norelgestrominum) i 600 mikrogramów etynyloestradiolu (EE, Ethinylestradiolum).
Każdy system transdermalny, plaster uwalnia 203 mikrogramy norelgestrominu i 33,9 mikrogramów etynyloestradiolu w ciągu 24 godzin. Ekspozycję na produkt leczniczy najlepiej charakteryzuje profil farmakokinetyczny.
Uwagi:Decyzja o przepisaniu produktu leczniczego EVRA powinna zostać podjęta na podstawie
indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowozatorowej oraz ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanego ze stosowaniem produktu leczniczego EVRA, w odniesieniu do innych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.
Ciąża:Produkt EVRA jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży
Niepożądane:Najczęściej zgłaszane w badaniach klinicznych działania niepożądane to bóle głowy, nudności
i tkliwość piersi, występujące w przybliżeniu odpowiednio u 21,0%, 16,6% i 15,9% pacjentek.
Na początku leczenia mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: plamienia, tkliwość piersi i
nudności, ale zwykle ich nasilenie maleje po pierwszych trzech cyklach.
Produkt: Evra 6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy)

Opinie klientów

Aktualnie nie ma opinii do tego produktu...

Dodaj opinię


- Produkty podobne dla Evra 6mg+0,6mg 3sztuki (import równoległy):

Chwilowo niedostępny
Lucetam 1200mg 60tabletek
Chwilowo niedostępny
Tolperis VP 50mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Cavinton Forte 10mg 90 tabletek
Chwilowo niedostępny
Bilokord 10mg 30 tabletek

Zapisz się do newsletter

...Darmowa dostawa już od 49zł .